Tuesday, 29/11/2022 - 18:40|
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Chợ Gạo năm 2021

Ngày ban hành:
13/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực